యాదాద్రి లో కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ శ్రీ శ్రీ విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి

కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ శ్రీ శ్రీ విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు ఈ రోజు దేవస్థానమునకు విచ్చేసి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారిని దర్శించుకొనియున్నారు.Post a Comment

Previous Post Next Post